Liên hệ

Công Ty CP Sách – Thiết Bị Quảng Ngãi Shop

  • Địa chỉ: Số 939 Quang Trung – Phường Nghĩa Chánh – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 0947 838 584
  • Email: Sachthietbiquangngai@gmail.com